בנה אתר בחינם - www.Tisanim.com

 

 

- הסוכן הסמוי - השוטר הסמויהנוסע הסמוי -

- גופת איש שב"כ - והקריאות "סרק סרק" -

 

הנוסע הרביעי

היש קשר בין הנוסע הרביעי, הסוכן המקורב לאבישי רביב והקריאות: "סרק, סרק, זה לא אמיתי"?

יש  ויש, והמכנה המשותף: היעלמות - לפיכך יתכן שהכל מתקשר באותו אדם, ואולי  אף: במי שירה ברבין. 

 

האם היה נוסע רביעי?

מעבר לכך שדי בלתי-סביר שהמושב הקדמי ברכב רוה"מ נשאר פנוי, ושום איש מתוך עשרות 

אנשי הביטחון סביב לא הצטרף לנסיעה, קיימת עדות ראיה של יואב לימור, על פיה במושב הקידמי

התיישב שוטר: "רבין הוכנס למכוניתו והובהל מהמקום במהירות. הוא הוכנס למושב האחורי,

לצידו המאבטח הפצוע ובמושב הקדמי התיישב שוטר.

 

ומי היה הברנש שצעק: "סרק, זה לא אמיתי"? לא תאמינו, אך גם הפעם מדובר בשוטר!

ראש השב''כ אילון: את הקריאה סרק סרק צעק קצין משטרה בכיר  
  
הקרדיט לידיעה שייך לאיתן כהן ולאורן אדרי

הידיעה לגבי עדותו המדהימה של ראש השב"כ עמי איילון,
הופיעה בעיתון הצופה, כותרת ראשית, גליון יום שישי ה-13.2.98

לפני מספר שנים כשהיה עמי איילון ראש השב"כ, נערכה פגישה בינו
ובין ראשי ההתישבות ביש"ע.
במהלך הפגישה הדהים איילון את
המשתתפים כשטען שקורא ה "סרק סרק" הוא קצין משטרה בכיר. איילון
לא הוסיף דבר בנושא והוא נותר מוזנח ונשכח כפי שבא לידי ביטוי
בפורום הזה.

 

ומי האדם שירה בראש הממשלה?

מניתוח זוית הירי, בהסתמך על צילום הרנטגן, כמו גם על תיעוד פצע הכניסה בחזה

(פיסגת הריאה הימנית), תוך השוואה למיקום הקליע ומסלולו (חלף ע"פ D5, שבר את

הצלע הנגדית ונתקע לבסוף ב D7), אפשר שהירי בוצע ע"י הנוסע הרביעי (ליד דמתי),

בעת שרבין עשה דרכו לרדת והיטה את גופו לכוון דלת המכונית, כשכתפו ממול היורה.

 

והרי השערה המחייבת בדיקה:

קצין המשטרה הבכיר שצעק "סרק, זה לא אמיתי" הינו גם הנוסע הרביעי, ואולי...

אולי אף המתנקש האמיתי!

מובן כעת מדוע לא נמצא הברנש שצעק סרק? ולמה נשאר הנוסע הרביעי סמוי לעד?

אז במקום השוטר הלז, הוסיפו לנו לדו"ח שמגר שוטר אחר, פנחס תרם- אחד תמורת אחד.

 

ומיהו הסוכן הסמוי?

לסיכום, לא יזיק כלל לברר מיהו הסוכן המקורב לאבישי רביב שנראה בזירת האירוע ממש

(במכונית?), ע"י עוה"ד שומרוני-כהן, שצפה ב: 30 השניות החתוכות בסרט של קמפלר:

http://www.tam.co.il/3_11_2000/shura.htm

והוזכר גם ע"י ראש אגף האבטחה באותו זמן, הלא הוא מיודעינו דרור יצחקי:

 

יהיה מוזר להניח שהנ"ל כבר אינו בינינו?(אחרת היינו שומעים עליו משהו? מן הסתם...),

ואולי בכלל, כל השלושה (אבו סרק, השוטר של יואב לימור והסוכן התואם אבישי רביב)

הם אותו אחד? (בר-מינן כמובן)

 

למיון איכילוב הגיעה באותו לילה גם גופת מאבטח (להלן הרוצח):

זהו תצהירו/ עדותו של נהג המונית, שהסיע פתולוג מככר השעון ביפו לבית החולים איכילוב,

ובו פרטים על גופת מאבטח שהובאה למיון, כמו גם פרטים חשובים נוספים:

מתוך המגדלור: http://ps.newsnet.co.il/Front/NewsNet/reports.asp?reportId=2648

מדובר בעתירה לבג"ץ שהוגשה ב-6 למרץ 1996. בתוכה תצהירו של נהג מונית, שחש שבידו מידע

חשוב הקשור לרצח רבין. נהג המונית לא ביקש פירסום לעצמו, שמו נותר חסוי, וברור שאדם לא מוסר

לבג"ץ תצהיר כבדיחה. בג"ץ מעולם לא פרסם את החלטתו בעקבות הישיבה שעסקה בעדות שלהלן.


מתוך העתירה:

ראש הממשלה נורה בכדור שלישי מקוטר שונה משני הכדורים האחרים. להלן התצהיר:

"אני הח"מ מר ט. (שמי הוסתר עקב פחדי מהתוצאות שעלולות להיות עקב תצהירי ...) לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת

וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן: תצהירי זה ניתן בתמיכה לבקשה להגשה

ראיה חדשה בתיק פלילי 1326/95. יגאל עמיר נגד מדינת ישראל, שקבוע ליום 7-7-96 בבית המשפט העליון בירושלים.

ב-27 למרץ 1996, ניתן פסק הדין בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעניינו של יגאל עמיר ונגזר דינו.

אני נהג מונית ובאותו יום לאחר שניתן גזר הדין של יגאל עמיר נסע אתי במונית אדם כבן 50, עור

פנים שזוף, משקפיים עם מסגרת כסופה, כאשר בשלב זה לא ידעתי מי הוא. הנסיעה הייתה מכיכר

השעון ביפו לביה"ח איכילוב בתל-אביב. במהלך הנסיעה, מכשיר הרדיו היה פתוח ושמענו את גזר

הדין שהוטל על יגאל עמיר באותויום ואת תגובתו שהמשפט מפוברק. הנוסע פתח אתי בשיחה.

הוא אמר שיגאל עמיר צודק. כששאלתי אותו מדוע, הרי ראינו כולנו בקלטת שפורסמה את יגאל

עמיר יורה בראש הממשלה המנוח בברור. הוא ענה שעל פי המרחקים שמהם נורו הכדורים עולה

שיגאל עמיר לא יכול היה להרוג את ראש הממשלה ז"ל אפילו אם היה רוצה בכך. כששאלתי את

הנוסע מה כוונתו, הוא אמר לי שמרחק הירי היה כ-20 ס"מ בכדור אחד ובכדור השני אף פחות מכך,

שהכדור השלישי היה מקליבר שונה מ-2 הכדורים האחרים והירי בוצע מטווח אפס.אמרתי לנוסע

שדבר כזה לא יכול להיות, לא פורסם בשום מקום ושאני לא מאמין לו. בשלב זה הוציא הנוסע תעודה

שבה היה כתוב שהוא פתולוג. הייתה שם תמונה. וככל שאני זוכר שמו היה דר' פרץ. אינני זוכר את

שמו הפרטי. הופתעתי מאוד שהדברים נאמרו מפי פתולוג ואז הוא אמר לי שהוא בדק בעצמו את גופתו

של רבין ז"ל בלילה בו קרה האירוע. אמרתי לנוסע שהרי הרופא הפתולוג שבדק את המנוח ידע בכמה

כדורים נורה רבין ז"ל ואפילו בטלויזיה נאמר במפורש שבגופת רבין היו רק 2 כדורים. שאלתי אותו אם

יתכן שתוך כדי הבדיקה של הרופא (שהתראיין בלילה בתקשורת) את גופת המנוח הוא יצא מהחדר ואז

מישהו ירה במנוח כדור שלישי. הנוסע לא ענה לי כלל וחייך.

שאלתי אותו שוב אם הוא בטוח שהיו שלושה קליעים בגוף המנוח... אני הייתי מאוד מופתע וסקפטי,

ואז אמר לי הנוסע: "מה אני ילד קטן? מאתמול במקצוע?"בנוסף, אמר לי הנוסע שהייתה גופה נוספת

של מאבטח. וכשלא האמנתי, הוא אמר לי שעל פי התלבושת וסימנים אחרים, בטוח שמדובר במאבטח

מהאירוע הזה ולא בגופה.

הנוסע אמר לי שיש עניין נוסף שקשור לבגדיו של ראש הממשלה המנוח, אבל לא הוסיף. הוא אמר
 
שמטעמי אתיקה הוא לא מספר מה היה בבגדים."
 
סוף ציטוט. סוף תצהיר.
 
אז מדוע בכלל עדות זו חשובה? ומנין שאינה מצוצה מן האצבע?
 
זאת בשל שלושת המשפטים הבאים:
 
"הוא אמר לי שמרחק הירי היה כ-20 ס"מ בכדור אחד ובכדור השני אף פחות מכך, שהכדור השלישי היה מקליבר שונה מ-2 הכדורים האחרים והירי בוצע מטווח אפס"
 
יש כאן תיאור מדוייק של העובדות: 3 קליעים מטווח אפס או קרוב, והקליע בחזה בקוטר שונה.
 
"בנוסף, אמר לי הנוסע שהייתה גופה נוספת של מאבטח. וכשלא האמנתי, הוא אמר לי שעל פי התלבושת וסימנים אחרים, בטוח שמדובר במאבטח מהאירוע הזה."
 
גופת המאבטח היתה מן הסתם מה שרובין העביר עם דמתי למיון ממכונית השרד (לא את רבין, אשר הגיע באמבולנס נט"ן), וכתם הדם במושב הקידמי הוא אחד הממצאים הקשורים לעניין.
 
 
"הנוסע אמר לי שיש עניין נוסף שקשור לבגדיו של ראש הממשלה המנוח, אבל לא הוסיף. הוא אמר שמטעמי אתיקה הוא לא מספר מה היה בבגדים."
 
קשור מן הסתם להחלפת הבגדים (איתן הבר), והחזרת בגדים לא גזורים, בלי חור מלפנים, המסגירים את כל העניין.
 

האם היה פתולוג כזה ומדוע לא נמצא?

בגלל טעות קטנה, היה צריך לחפשו במקום הנכון: מכון פתולוגי של איכילוב כמובן, ולא באבו כביר...

 

מי היה דיויד ניומן?

ככלל, כל מי שמת באותו זמן והיה לו קשר כלשהו לשב"כ, ראוי לברר את מעורבותו בפרשה.

רבות כבר דובר על יואב קוריאל, ולא נעסוק בו כאן, אלא דווקא בדיויד ניומן, סטודנט אמריקאי

שלמד בבר אילן, והיה מקורב לאבישי רביב "שהתאבד" עקב דיכאון על רצח רבין. מה הקשר שלו?

האם היה בזירת הרצח? האם הוא הסוכן המקורב לאבישי רביב שהיה בזירת הרצח (במכונית?)?

האם מת ב 4/11/95 ואיך בדיוק מצא את מותו?

 

הראיה החסויה

והאם הראיה החסויה הבאה קשורה בסוכן המקורב לאבישי רביב שנראה בזירת הרצח?