בנה אתר בחינם - www.Tisanim.com

 

 

 

השופט שלי טימן (שישב במשפטו של יגאל עמיר) גילה לסטודנט שלו שיגאל עמיר לא רצח את רבין

מתוך תצהירו המשפטי של סטודנט למשפטים על דבריו של השופט שלי טימן (שישב במשפטו של יגאל עמיר) בעניין רצח רבין: "בין השאר סיפר לי השופט טימן כי יגאל עמיר, מי שהיה ידוע כרוצחו של ראש הממשלה, לא רצח את ראש הממשלה, וכי הוא הודה ושיחזר את הרצח בהוראת מפעיליו. לטענתו של השופט טימן באותה השיחה, מפעיליו של יגאל עמיר היו אנשי מודיעין הפועלים באוניברסיטת בר אילן והם הציעו לו להודות במעשה שלא עשה כדי לפגום בשיטות החקירה וההשכחה בהם משתמש שירות הבטחון הכללי"

להלן התצהיר

 


 

ואולם, בינואר  2007 הפעיל השופט טימן את משטרת ישראל נגד הסטודנט, והתוצאה: מכתב התנצלות של הסטודנט (ראה למטה)

http://law.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20070118_814898&layer=law&layer2=coupon&layer3=law

 

ואז מגיעה התנצלות בעניינו של כבוד השופט שלי טימן

תוכן הדברים: בפורום זה נמסרו דברים הקושרים את כבוד השופט שלי טימן לדברים שנאמרו, או נאמרו לכאורה, ע"י כבוד השופט טימן בפני תלמידיו באוניברסיטה.

הנני, רפורט, חוזר בי מכול אמירה שהיא הקשורה לשמו של כבוד השופט שלי טימן, קשר במישרין או בעקיפין ומתנער מכול אמירה שהופיעה כאן לצד שמו של כבוד השופט שלי טימן. מוטב לו לא היו הדברים נאמרים ולא נכתבים כאן כלל.

עיסוקם של השופטים במדינת ישראל במלאכת השפיטה מכתיב להם מטבע הדברים סייגים רבים נכבדים יותר מאשר לעובדי ציבור אחרים ובשל כך, כול ביקורת על מערכת המשפט שומה עליה שתיעשה במידה, במשורה ובמשקל, לאחר שיקול דעת, בסגנון המתאים ותוך התייחסות עניינית בלבד ותכלול בתוכה את הסייגים המתאימים במלואם.

פורום זה הוא מיסודותיה האיתנים של הדמוקרטיה באשר הוא מפלטו של חופש הביטוי ואולם ברור כי אין להשתמש בפורום זה באמצעים הנוגדים את החוק.

דברים אלה באשכול זה נכתבים על דעת רפורט בלבד ואינם משקפים דעתו של כול מאן דהוא בפורום זה להוציא את דעתו של "רפורט" בלבד ואין בהם ראייה כול שהיא או הודאה כי נעשתה עבירה בפורום זה על ידי כול מאן דהוא.

כידוע, "רפורט" הוא דמות המשוייכת לפורום זה בלבד, הוא אינו מייצג כול אדם ספציפי והדברים כאן נכתבים בכללותם גם על דעת כול המחזיקים או אלו שהחחזיקו בסיסמא של "רפורט" המאפשרת להתבטא בשמה של דמות זו וכתבו בפורום זה כול דבר בכלל הדברים האמורים לעייל.

עד כאן.