בנה אתר בחינם - www.Tisanim.com

 

 

האקדחים

רשיון האקדח של עמיר נמצא בזירה, ומלמד שעמיר נאלץ להציגו בפני חבריו.

בזירת ההתרחשות נמצאו שני אקדחי ברטה, והאקדח בו ירה עמיר, נלקח בגסות ע"י איש שב"כ,

מן השוטר הראשון שהחזיק באקדח.

השאלה הראשונה שנשאל עמיר: "ירית פיקות או חי?" ללמדך שאנשי האבטחה כבר היו מוכנים לתרגיל

ושיערו בצדק שזה פיקות, כך באמת היה.

בנסיעה נורה רבין כפי הנראה מאקדח 0.22 ובמיון נורו בגופתו של רבין שני כדורי הולופוינט 0.9 מ"מ.