7 סירטונים של טיסנאי אלוף שמדביק את הטיסן שלו לקיר
ומבצע תרגילי 3
D מגניבים עם הטיסן החשמלי שלו

 
Ultimate Competition

Ultimate Competition (AVI-Format)

Ultimate Competition (engl.) (WMV format)

 

Lightulti

Lightulti (AVI-Format)

l

XDream Light Bigulti

XDream Light Bigulti (AVI-Format)

Watertorque

Watertorque (MPEG-Format)

Ultimate (die Kleine) Video

Ultimate (die Kleine) Video (WMV-Format)

Linke Maustaste: Datei öffnen oder speichern

left mouse button: open or save file

Room Torquing mit Bigulti

Room Torquing mit Bigulti (WMV-Format)

Bigulti

Bigulti (WMV-Format)

Bigulti (WMV)

 

חזרה לאתר הבית: